Patio, obenie restauracja, Kordoba, Południowa Hiszpania.